Ejendommens oprindelige altaner er østvendte og i god stand.

Den seneste tilstandsrapport havde ingen anmærkninger (1997).

En generalforsamling tillod i 2011 individuel opsætning af altaner, forudsat
- de er identiske
- ejeren af lejligheden hæfter for vedligehold
Bestyrelsen har i 2013 forlængelse heraf givet tilladelse til opsætning af fire altaner.

I 2019 blev et runde 2 projekt gennemført, hvor yderligere 13 ejere ønskede at betale for opsætning af en altan.