22.10.2016


Bygningen er opført i 1934.

Som mange andre etagebygninger har der oprindeligt været forretninger i stueetagen og "leje-kaserne" på de øvrige etager.

Op gennem 1980'erne og 1990'erne er lejlighederne blevet solgt som ejerlejligheder.
I dag (2016) beboes 16 lejligheder af ejeren, 9 lejligheder udlejes af ejeren til andre og 6 lejligheder er såkaldte "forældrekøb"

Læs her om de enkelte bygningsdele :

Tag (udskiftet i 2003)
Facade (renoveret i 2010)
Vinduer (udskiftet i 2002)
Altaner
Trapper
Kælder