11.02.2011


Ejendommens kælder er fælles areal.
Kælderen rummer et vaskeri, to tørrerum, et cykelrum, et disponibelt rum (som bruges til cykellapning og andet håndværk), samt en varmekælder.

I varmekælderen findes ejendommens fjernvarmeinstallation, fælles elinstallation, anlæg til produktion af varmt hanevand samt teknik til bygningens bredbåndsnetværk

August måned har de seneste år været træls, idet der under skybrud render vand tilbage fra de offentlige kloaker. Foreningen har installeret højvandslukker, hvilket dog ikke fuldstændigt kan sikre mod tilbageløb.