Trapperne er de oprindelige (1934).

hoved- og bagtrapperne har fået en tiltrængt renovering i 2020 med udskiftning af
linoleumsbelægning
reparation af trappeløb
udskiftning af elkabler
ny bevægelsesstyret LED belysning
nymaling