Ordensregler for "Eliasgården".

1. Gårdanlægget er privat, og personer, der ikke bor eller er beskæftiget i de nævnte ejendomme, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om private gæster.

2. Portene Bremensgade 30 og Hessensgade 21 er fælles for alle ejendommene. Dørene skal holdes aflåst, så kun beboerne har adgang til anlægget. Dørene må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre deres lukning. Nøgler til portene må ikke overdrages til uvedkommende.

3. Legepladsen er for alle ejendommenes børn, men den er fortrinsvis beregnet for de mindre børn. Større børn skal tage hensyn til de mindre børn.
Leg og andre aktiviteter i gården må ikke være til gene for andre beboere - f.eks. ved støj.

4. Legetøj - dukkevogne, legecykler, løbehjul etc. - må ikke efterlades i gården, men skal fjernes, når legen ophører.

5. Leg og ophold i renovationsrum, storskralderum og porte er ikke tilladt.

6. Hærværk på de fælles ting - f.eks. planter, borde og bænke samt legeredskaber - medfører erstatningspligt.

7. Storskrald skal placeres i skuret til storskrald.

8. Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt.
Husdyr må ikke komme i gårdanlægget.

9 Tørring af tøj samt udluftning af tæpper fra vinduerne må ikke være til gene for andre beboere.

10. Parkering af cykler må kun ske i de dertil opsatte stativer.

11. Parkering af biler, motorcykler og knallerter samt cykelkørsel i gårdanlægget er ikke tilladt.

12. Benyttelse af musikanlæg og lignende må ikke være til gene for andre beboere efter 22.00.

13. Grill må kun benyttes på opholdspladser / grusarealer - og ALDRIG på flisearealer.

14. Oprydning i gård efter ophold …… altid.

15. Overtrædelse af disse ordensregler har samme retsvirkning - uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker - som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensregler og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med andelsbolig-ejerforeningens vedtægter.

Vedrørende ordensregler for de enkelte ejendomme henvises i øvrigt til disses husorden.