12.07.2020Foreningen har med bestyrelserne som "spydspids" siden 1999 arbejdet hårdt på at få rettet ejendommen op fra at være dårligt vedligeholdt til en sund ejendom med økonomien i orden.
Det der i ejendomsmæglersprog hedder "en veldrevet forening".

Ejendommen har de seneste 18 år gennemgået en omfattende istandsættelse. Der er ikke tvingende renoveringsopgaver tilbage.

I de sidste 18 år har foreningen :
Udskiftet faldstammer (køkken og toilet)
Udskiftet vinduer
Udskiftet vandrør
Installeret fibernetværk (gigabit) med adgang til TV, telefoni, Internet
Udskiftet tag
Gårdanlæg (renoveret via Grønne Gårde)
Varmtvandsveksler
Renoveret facaderne
Udskiftet døre fra lejligheder til køkkentrapper & døre mod gården
Udskiftet døre fra lejligheder til hovedtrapper & døre mod gaden
Renoveret hoved- og bagtrapper
Udskiftet asfaltbelægningen på fortovet foran bygningen
Udskiftet kabling til belysning på alle fællesarealet og opgraderet til bevægelsesstyret LED-belysning

Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen budget for det aktuelle år plus de efterfølgende tre år (se link til budget). Vi har i budgettet forsøgt at tage højde for de forventede prisstigninger på forsikringer, el, vand og varme mv.

Foreningen satser på at holde fællesudgifterne på et moderat niveau.