22.10.2016


Når du flytter ind i Bremensgade 30-34 vil vi (bestyrelsen) gerne kontaktes, så vi ....
- kan byde dig velkommen
- give dig svar på eventuelle spørgsmål, du må have.
- kan fortælle dig kort om hvordan bygningen fungerer ....
  (vaskeri, varme, vand, fibernetværk ... )
- kan aftale hvilket navn, du gerne vil have på skiltet ved dørtelefonen


Nøgler til opgangene, din lejlighed og porten til gården SKAL du have udleveret fra den, som du overtager lejligheden fra.
Foreningen sørger ikke for udlevering af nøgler.

Mange informationer finder du her på siden - men vi vil alligevel gerne hilse på dig.

Bestyrelsen kontaktes på vagttelefonen :
30 82 92 93