01.03.2008
Vandforbruget pr. år svinger omkring 2.000 m3 for ejendomen.

Det gennemsnitlige vandforbrug bør ligge under 125 liter per person pr. døgn.
... Da vaskeriet bruges af ca. 2/3 af beboerne, er det svært at beregne det gennemsnitlige forbrug pr. døgn.
Ønsker du at kontrollere dit forbrug kan du aflæse din lejligheds vandmålere på bagtrappen. Gør det f.eks. med en måneds mellemrum. Læg de to forbrugstal sammen og gang med 1000.
Dividér med antal beboere i lejligheden og dividér med antal dage mellem aflæsningerne. Tallet du får, er dit m3-forbrug per person pr. dag.
Hvis du anvender vaskekælderen skal du lægge 20 m3 til dit resultat (de 20 m3 er et gennemsnitligt tal for liter vand per person pr. døgn til tøjvask).

Dit resultat skal helst ligge under 125 liter per person pr. dag.
Se Københavns Energi's brochure om vandforbrug her

Klik her for nedenstående i bedre kvalitet.